cornernw.gif cornerne.gif cornersw.gif cornerse.gif
cornernw.gif cornerne.gif cornersw.gif cornerse.gif
cornernw.gif cornerne.gif cornernw.gif cornerne.gif
logofactsfacts.png Facts!

Fraude, vervalsing, verzwijging, brandstichting, inbraak, oplichting, bedreiging... Allemaal gebeurtenissen die de „normale” bedrijfsvoering op een negatieve manier beïnvloeden. Vrijwel alle bedrijven komen hier in meer of mindere mate mee in aanraking. Bij de afdelingen Speciale Zaken, Preventie en Veiligheid of Interne Zaken komen al deze gebeurtenissen samen. De gebeurtenissen heten nu „incidenten”. Om het overzicht te behouden is een centrale registratie van deze incidenten binnen de eigen organisatie van groot belang. Krammer Software heeft in samenwerking met een aantal verzekeraars het dossier- en incidentenregistratieprogramma Facts! ontwikkeld. Dit programma biedt een flexibele manier voor het maken, beheren en doorzoeken van (incidenten-)dossiers.

Facts! is een programma voor de registratie van Dossiers zoals Incidenten en Gebeurtenissen. Het is bedoeld voor het gestructureerd vastleggen van gegevens over betrokken personen, bedrijven, objecten en goederen. Ook de kosten, bewerkers en gebeurtenissen van ieder incident worden flexibel vastgelegd.

Voor wie?

Facts! is typisch geschikt voor verzekeringsmaatschappijen, hypotheekverstrekkers, banken, zorgverzekeraars, onderzoekbureaus, veiligheidsafdelingen, enz. Kortom alle organisaties die zich bezig houden met risico's en de beheersing daarvan. Het programma werkt met PC's (Windows) en is geschikt voor één tot honderden gebruikers.

Initiatief

Het initiatief om Facts! te ontwikkelen is genomen door drie verzekeraars:
Centraal Beheer Achmea, Interpolis en Delta Lloyd.Deze maatschappijen hebben hun kennis en ervaring, opgedaan bij eerdere eigen ontwikkelingen (AIR en CRIME) ingebracht en tevens deelgenomen aan uitgebreide testtrajecten van Facts!.Tientallen andere verzekeringsmaatschappijen, zorgverzekeraars, hypotheekverstrekkers en organisaties werken inmiddels met Facts!.

De mogelijkheden van Facts!

Omdat de uiteindelijke gebruikers van Facts! van meet af aan betrokken zijn geweest bij het ontwikkelen van het programma spreekt het voor zich dat de mogelijkheden van Facts! goed zijn aangepast aan de wensen en behoeften van de gebruikers.

cornersw.gif cornerse.gif cornersw.gif cornerse.gif
cornernw.gif cornerne.gif cornersw.gif cornerse.gif